->
Претражи сајт:
Актуелно
ОПТИМИЗАЦИЈА - РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
уторак, 24 март 2015 14:25

 

u-novoj-skolskoj-godini-prosvetni-radnici-krecu-bez-strajka

У организацији Министарства просвете одржан је округли сто на тему: Како до оптимизације броја запослених у образовању, са почетком у 13 часова у Палати Србија. Основни циљ округлог стола је био како доћи до оптималног броја запослених у просвети и науци Србије.
У уводу, државни секретар, Александар Белић, је упознао присутне са основним принципима оптимизације посматрајући их само као смањење броја запослених, а не кроз оптимизацију комплетног система образовањаје како кроз мрежу школа, тако и кроз структуру и квалитет кадрова који образује или који се образују, а у складу са садашњом и будућом привредном активношћу.
План рационализације треба завршити до краја јуна, а примена да почне са почетком школске године. Треба имати у виду да просвета чини једну четвртину запослених у јавном сектору, те је смањење броја запослених са становишта државне администрације веома важно. Рационализација се темељи на основним принципима функционисања просвете. Сва радна места су нормирана. Смањење броја запослених није линеарно, што нас доводи до закључка да ће бити заштићених. Рационализацијом нису обухваћене све структуре и категорије запослених.
Неопходмо је смањити број запослених за 5%. У том циљу ће се у основним и средњим школама применити следеће мере: 1. краткороћне (апсолутни вишкови - око 100 запослених; релативни вишкови – око 500 на основу ценуса; укрупњавање норме – око 10000 запослених), 2. средњерочне (смањење броја запослених у администрацији, дефинисање минималне величине одељења, промена наставних планова и програма).
Сигурно је да ове наведене бројке превазилазе 5%, нарочито ако се има у виду да сваке године 2-3% запослених одлази у пензију. Током расправе видела се јасна поларизација у дискусији различитих интересних група и појединаца у односу на став који су заступали СОС и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ као репрезентативни синдикати.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

 
САОПШТЕЊЕ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
уторак, 24 март 2015 14:23

 

 

u-novoj-skolskoj-godini-prosvetni-radnici-krecu-bez-strajka

Поштоване колеге запослене у предшколским установама,

овим путем изражавамо жаљење, јер да би наставили даље своју борбу, неке ствари морамо назвати правим именом, изнети чињенице и истину, како би зауставили тврдње које немају основа, већ уносе забуну и дискредитују људе.

Одбор ПУ у ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ вас на овај начин обавештава да су сви позиви за сарадњу и договор упућени госпођи Љиљани Киковић из СССС, на жалост свих нас остали мртво слово на папиру, јер госпођа Љиљана Киковић није нашла за сходно да на њих одговори на било који начин, ни позитивно ни негативно.

Зашто је тако не знамо, одговор би требало потражити лично од госпође Љиљане Киковић.

Крајње је неозбиљно, непрофесионално и недопустиво, да Љиљана Киковић, као лидер предшколаца у СССС, своје пропусте оправдава тврдњама да смо ми из ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ти који нису за сарадњу.

Да се ово не би претворило у рекла - казала варијанту, молимо госпођу Љиљану Киковић да јавности покаже све позиве које нам је упутила и све одговоре које је упутила на наше позиве.

Све ово само у жељи да се престане са играњем жмурки, да се лични интереси и промоције појединаца једном и заувек заврше, јер ми имамо разумевања да се омакло једном, али како и где сврстати све остале ситуације, а било их је толико.

Позивамо чланство да подржи акцију и покаже разумевање, јер су интереси свих запослених у предшколским установама широм Србије исти, самим тим и наш циљ је исти, без обзира ком синдикату припадамао.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Одбор предшкослких установа

 
КОНФЕРЕНЦИЈА „ЛЕКЦИЈЕ О КАРИЈЕРНОМ САВЕТОВАЊУ У СРЕДЊОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У АП ВОЈВОДИНИ“
уторак, 24 март 2015 14:21

 

 

skola-prosveta-ucionica-strajk-3-n1

Конференција је одржана 19.11.2014. у Медија центру Независног друштва новинара Војводине у Новом Саду у организацији НВО Коцка. Пројекат је подржан од стране Solidar Suisse Labour Assistance Srbija, а у сарадњи са партнерским школама, Унијом послодаваца, Националном службом за запошљавање и Савезом самосталних синдиката града Новог Сада. Завршна конференција је део пројекта „Каријерно саветовање и родна равноправност младих у средњошколским установама". Пројекат је имао за циљ унапређење капацитета запослених у средњошколским установама за каријерно саветовање младих како би се омогућила њихова лакша интеграција и осигурала равноправност на тржишту рада.
На конференцији сам учествовала као представник УГС НЕЗАВИСНОСТ испред Покрајинског одбора и као представник Секције жена.
После конструктивних излагања и изношења резултата и мишљења дошло је до следећих закључака:
• Каријерни пут се гради већ од почетка средње школе, где треба да постоји разрађен план каријерног вођења.
• Радити вежбе са ученицима везано за лични развој.
• Организовати добру сарадњу са Националном службом (саветници за планирање каријере) и факултетима (Центри за каријерно саветовање) и омогућити посете стручњака са истих.
• Истраживати поља интересовања средњошколаца и матураната.
• Целоживотно учење и дошколовавање се намеће у новом времену (електронско доба).
• Намећу се нови захтеви, нови послодавци, флексибилност и прилагодљивост.
• Праћење потреба тржишта и представљање послодаваца.
• Подршка породице неопходна.
• Упутити и упознати средњошколце са Синдикатом, правима и обавезама запослених, и то преко разредних старешина и разредних заједница као и Ученичких парламената.
• У оквиру редовне наставе и Грађанског васпитања упутити ученике како се пише Си Ви, како се пишу пројекти и како се обавља професионални интервју. Упутити их на „Холандов код"(професионална интересовања и особине личности).
• Организовати посете Сајмовима запошљавања.
Дошло је време да се посао мора активно тражити, пратити потребе тржишта и укључивати се у све видове волонтеризма који могу помоћи да се дође до радног места.
Мој закључак је следећи - било би добро позвати средњошколце и студенте на презентацију Синдиката НЕЗАВИСНОСТ како би јачали и развијали синдикалну свест.

Биљана Митровић

 
НАСТАВАК РАДА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРАЗУМА
петак, 20 март 2015 16:38

Katalogizacija 2 2015

КАТАЛОГ ПОСЛОВА У ОБРАЗОВАЊУ

Као што је већ најављено данас је одржан састанак представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја кога су представљали: Снежана Марковић- помоћник министра за основно и средње образовање, Славица Јашић- руководилац за основно образовање, Владимир Ивковић- експерт, Драгослав Словић- испред високог образовања, Марина Хасановић- начелник за ученички и студентски стандард. Синдикат НЕЗАВИСНОСТ је представљао Срђан Словић, потпредседник.
Разматрана је форма и логички ниво Каталога послова у образовању, на чему ће се и даље радити до коначне верзије. Договорено је да до сада урађено на Каталогу послова у образовању добију у електронској форми репрезентативни синдикати, учесници преговора, како би благовремено доставили конструктивне предлоге и сугестије

 
РАД НА РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОРАЗУМА
четвртак, 19 март 2015 11:10

 

Katalogizacija

КАТАЛОГ ПОСЛОВА У ОБРАЗОВАЊУ

Данас су наши представници имали састанак у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у оквиру контролне подгрупе на изради Каталога послова у образовању, а који је део израде Каталога послова за јавне службе. Исти је основа за израду Закона о платама у јавном сектору.
Са представницима Министарства, Маријом Крнета и Љиљаном Симовић, из сектора за предшколско, основно, средње и образовање одраслих, договорена је континуирана комуникација у контроли овог документа на основу сугестија које ће наши представници добити од чланова синдиката.
Сутра ће у Министарству бити одржан састанак где ће представници синдиката и Министарства анализирати и кориговати наведени документ.

 
ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПОТПИСАНОГ СПОРАЗУМА
понедељак, 16 март 2015 13:36

 

 

Sastanak katalogizacija

Сагласно потписаном Споразуму између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и два репрезентативна синдиката запсолених у просвети ГСПРС НЕЗАВСИНОСТ и СОС одржан је састанак помоћнице Министра просвете Снежаном Марковић и представника наведених синдиката у циљу израде Закона о платама.

            Договорено је да се до петка, 20.03.2015. г., оконча израда Каталога послова за предшколско, основно и средње образовање, као и ученички и студентски стандард који је саставни део Нацрта Закона о платама.

            У циљу инплементације договореног одржаће се састанак Радних тимова ова два синдиката у среду, који ће заједнички предлог презентирати представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у петак.

           

 
КАТАЛОГИЗАЦИЈА ЗАМИНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
понедељак, 16 март 2015 11:22

Poziv Ministra prosvete katalog zanimanja

 
ТЕКСТ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА НСПРВ:ТРАЖИЛИ МАЊЕ ПЛАТЕ
петак, 06 март 2015 14:22

 

Prosvetari na Trgu republike slike

ОРИГИНАЛ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА САЈТА НСПРВ

Јуче, у среду, 03. марта, одржани су још једни у низу неуспешних преговора, боље речено разговора (глувих), у Министарству школском између најупорнијих у штрајку службено почетом 17. новембра, а уствари иницираном и „љуљаном" још од 01. септембра, дакле од почетка школске године, у иницијативи Уније коју су касније подржала остала 3 синдиката, па 2 напустила и коначно, наставила Унија са својим сателитом – делом СРПС-а, све док не буде по Унијином, јер су захтеви које су други синдикати испоставили мање-више и испуњени. Чак и раније него што је потписан фамозни Споразум, али то ништа не мења у овој отужној причи „најдужег штрајка у историји српског образовања", боље речено кварења наставе у једном делу српских кућа знања.
Елем, да је и најупорнијим штрајкачима било стало да се штрајк оконча види се из чињенице да су свим школама слали као мотивационо писмо две штуре реченице позива синдикатима на „наставак договора", које су стигле у синдикате дан раније, 02. марта 2015.г. и којима су синдикати у штрајку позвани „на састанак у вези са наставком договора у среду 04. марта у 13.00 часова у Министарству просвете" (следи пун назив и адереса). „Састанку ће испред министарства присуствовати г. Немања Ђорђевић, посебан саветник министра и г. др Зоран Костић, помоћник
министра. С поштовањем" (у потпису кабинет министра). Ову и овакву „сламку спаса" одмах је одбацио председник Уније који није желео да дође на састанак, јер кад нема министра „могао је и он", како каже, „на састанак да пошаље свог шофера". Тиме је на делу још једном показао да му и није стало да се нађе решење и закључи Споразум, па самим тиме и нормализује, сада већ добрано угрожена, школска година, јер очигледно лидер Уније има на уму неке друге више циљеве и приоритете у односу на оне које наводно брани, истрајавањем у бесмисленом штрајку.

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 304