->
Претражи сајт:
Актуелно
ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
уторак, 01 септембар 2015 13:44

На основу члана 156. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15),
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ
уторак, 01 септембар 2015 13:25

 

 

Подсећамо све чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, који се налазе на листи запослених за чијим радом је делимично или у потпуности престала потреба, да је неопходно да приликом одласка на разговоре са директорима школа потпишу службену забелешку. Службена забелешка треба да садржи датум, време и исход након обављеног разговора. На овај начин ће се спречити манипулације како директора тако и запослених.

Ружица Тодић Брдарић
Члан Групе за праћење ангажовања и укрупњавања норме

 
ОДГОВОР МИНИСТАРКЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
понедељак, 31 август 2015 14:57

Одговор Министарке државане упрале и локалне самоуправе на наше питање шта се дешава са израдом посебног законом који ће уредити плате у јавном сектору можете преузети овде.

 
ИНИЦИЈАТИВА МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
понедељак, 31 август 2015 14:55

tabla

Обраћамо Вам се, као Министру, са иницијативом за измене и допуне правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатности основног и средњег образовања и васпитања, јер се на основу информација које смо добили од чланова широм Србије стиче утисак да нису испоштовани сви важећи стандарди при њиховом доношењу.
Јасно нам је да сте имали у виду потребу да се доведу у ред јавне финансије кроз процес рационализације како броја запослених, њихове структуре и средстава потребних за финансирање образовања те сте из тих разлога, као Министар, предузели опсежне мере које се односе на контролу и рационализацију свих ресурса. Без обзира на потребну рационализацију неопходно је узети у разматрање и следеће чињенице које се односе на рурална подручја, неразвијене општине, погранична подручја (функционисања малих школа у овим подручјима), поштовање обавезе образовања на језику националних мањина уз гарантовање њихових уставних и стечених права, што је регулисано законима заснованим на позитивној дискриминацији и сл.
Уколико нисте све ово имали у виду неопходно је да се наведени правилници под хитно повуку и уз измене и допуне засноване на напред наведеним чињеницама предложе нови који би на адекватан начин обухватили све параметре и стандарде, те би били примењиви за образовање у Србији.

 
ЛИСТА СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
петак, 28 август 2015 06:54

tabla

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је листе слободних радних места наставног и ненаставног особља у основним и средњим школама у Републици Србији.

Информације о слободним радним местима, које школе ажурирају ће истог тренутка бити јавно видљиве на веб сајту Министарства http://skole.mpn.gov.rs/slobodnamesta/

Подаци о слободним радним местима у школама, видљиви на сајту, мењају се, односно повећавају, како школе уносе нове податке у табеле.

Школе су у обавези да све информације о кадровским променама редовно ажурирају кроз нови информациони систем, укључујући податке о слободним радним местима.

Оваквим поступком скупљања података о запосленима у основним и средњим школама Републике Србије се у сваком тренутку добијају ажурне информације директно из школа и обједињавају у исту националну базу, а објављивање података о слободним радним местима постаје у потпуности отворено и проверљиво за све школе, наставнике, представнике синдиката просветних радника и ширу јавност.

 
ИСХИТРЕНИ ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ
четвртак, 27 август 2015 13:21

logo

 

Поводом дописа Министра просвете, науке и технолошког развоја упућеног руководиоцима школских управа, члановима подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, директорима школа и репрезентативним синдикатима од 21.08.2015. године подсећамо чланове ГСПРС НЕЗАИСНОСТ и остале запослене у установама образовања на следеће:

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је члан УГС НЕЗАВИСНОСТ, један од репрезентативних синдиката на нивоу Републике Србије и члан Социјално економског савета.

У више наврата смо указивали на обавезу поштовања законских одредби од стране Владе РС када су у питању социјални партнери, а које су утврђене међународним и домаћим актима. Из тих разлога смо, пре усвајања Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. упутили примедбе, сугестије и предлоге надлежним институцијама, припремајући се за јавну расправу. Став ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је био тада, као и сада, да одлазак у пензију «по сили закона» треба да буде заснован на добровољности што у овом случају није испоштовано.
Независне институције: Заштитник грађана, Повереник за информације од значаја и заштиту података линости, Повереник за заштиту равноправности, Државна ревизорска институција и Агенција за борбу против корупције су, од председника Николића, затражили повлачење овог Закона из процедуре једино и искључиво због «укидања» њихове независности. Наведене институције нису инсистирале на поштовању процедуре при доношењу Закона и кршењу Устава РС, Закона о раду, Конвенција МОР-а, директива ЕУ ... На жалост, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору је усвојен на седници Народне скупштине РС 31.07.2015. године од стране посланика који су легитимно изабрани на изборима.

Дана 05.08.2015. године УГС НЕЗАВИСНОСТ је упутио саопшштење премијеру, Александру Вучићу, Кори Удовички, министарки државне управе и локалне самоуправе, Александару Вулину, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Николи Селаковићу, председнику одбора за законодавство и државну управу чији садржај можете преузети овде.

 
САОПШТЕЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА
среда, 26 август 2015 10:28

Saopstenje 26.8.2015 11-21

 
ДОПИС МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
недеља, 23 август 2015 19:54

 

Допис Министра просвете, науке и технолошког развоја упућен руководиоцима школских управа, члановима подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања, синдикатима и директорима школа

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 312

Одлуке комисије за тумачење ПКУ

Јединствена листа технолошких вишкова